Služby z oblasti bezpečnostní technologie

Projektová činnost, návrhy a kalkulace ceny

Ve všech oborech činnosti společnosti je samozřejmostí vypracování kvalifikovaného návrhu nebo projektové dokumentace řešené instalace. Součástí řešení je samozřejmě i položková kalkulace ceny. Navrhované instalace se řídí bezpečnostními směrnicemi a dodržují platné normy a předpisy.

Bezpečnostní poradenství

Firma, jako odborný konzultant při ochraně majetku, osob a informací, nabízí zpracování dokumentace v souladu s platnou legislativou. Úkolem je analýza rizik, zpracování bezpečnostního projektu a návrh technického řešení, které jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Dodávka a instalace

Návratnost investic do bezpečnostních, komunikačních a informačních technologií je vysoká – za předpokladu, že jde o odbornou dodávku, které předcházel fundovaný návrh technického řešení a projektová dokumentace. Vysoký standard je pro nás prioritou a zároveň výzvou, důvěra klientů těší a zavazuje.

Servis a revize

Pro správný a bezproblémový chod instalovaných systémů je důležité provádění pravidelných servisních kontrol. Z našich zkušeností víme, že výrazně prodlužují životnost systémů. Servisy a revize jsou důležité i pro prokázání kontroly funkčnosti systému pro pojišťovny.

 
 

|    O nás    |    Služby    |    Reference    |    Ke stažení    |    Kontakt    |    Zahradní nářadí    |

Copyright © 2008-10 tvorba www stránek | Všechna práva vyhrazena. | HTML 4.01 valid!