Požární signalizace

Protipožární systém EPS

Systémy elektrické požární signalizace představují významnou část v souboru moderních sofistikovaných technologií. Tyto systémy mají významný podíl na ochraně majetku a osob. Zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace složkám zajišťujícím represivní zásah.

Systém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, vyhodnocovací telefonní ústředny a z koncových zařízení, které informují uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

P.T.Service se jako systémový integrátor zaměřuje na realizaci aplikací integrujících EPS s ostatními bezpečnostními technologiemi jako jsou stabilní hasící systémy, elektronické bezpečnostní systémy, systémy kontroly vstupu, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří a požárních uzávěrů, systémy odpojování elektrických a technologických zařízení a podobně. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

Základní nabídka produktů

Detekce požáru

 • Autonomní detektory (splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.)
 • Detektory pro ústředny EZS (splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.)
 • Elektrická požární signalizace (malé, střední i velké síťovatelné inteligentní systémy domácích i zahraničních výrobců)
 • Speciální hlásiče

Detekce úniku plynu

 • Autonomní detektory
 • Malé systémy pro kotelny
 • Detekce CO v garážích
 • Průmyslové aplikace

Hasící zařízení

 • Univerzální hasicí přístroje splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.)
 • Lokální automatická ochrana
 • Plynové stabilní hasicí zařízení
 • Řídicí ústředny a tlačítka (splňující harmonizovanou legislativu)

Domácí a evakuační rozhlas

 

Nabídka služeb

 • Telefonická či osobní konzultace
 • Společná návštěva místa a návrh optimálního řešení
 • Vytvoření položkové nabídky systému
 • Poradenství v oblasti Pultu centralizované ochrany
 • Servisní kontroly, revize

 

 

TOP